Martin Papež

řemeslné zpracování hliněných omítek a marockého štuku, workshopy a poradenství pro svépomocné realizace v Království českém, Markrabství moravském, Vévodství slezkém i státě Slovenském.