O nás

O nás

Sdružení hliněného stavitelství (SHS) sdružuje lidi, kteří:

  • mají rádi hlínu a přírodní materiály
  • oceňují kvalitní práci s hlínou
  • oživují tradiční řemeslo
  • zachraňují historické stavby a budují nové stavby využívající výhod hliněného stavebního materiálu
  • poznávají skryté i zjevné vlastnosti hlíny, aby ji mohli ve stavbách výhodně použít a nové vědomosti předat dál
  • setkávají se s obdobně smýšlejícími přáteli a vzájemně si pomáhají
  • přemýšlí nad světem a nad účinky staveb v něm

Cíle sdružení:

Nepálená hlína je uznávaným materiálem jak pro své přednosti spojené s energetickými úsporami, tak i pro příznivé působení na zdraví člověka.

Sdružení hliněného stavitelství sdružuje zájemce o nepálenou hlínu a další přírodní materiály v nových stavbách a podporuje ochranu a záchranu existujících hliněných staveb jako součásti našeho kulturního dědictví. Cíle činnosti dosahuje spolek zejména tím, že: a) podporuje odbornou výchovu i další vzdělávání, organizování vzdělávacích a osvětových akcí, např. kurzů, seminářů apod., b) propaguje, shromažďuje a vyměňuje informace, zpracovává, vydává a prodává směrnice a informační materiály, iniciuje legislativní změny, c) podporuje projekční a výzkumné činnosti, poskytuje poradenství, d) podporuje a organizuje kulturní a umělecké aktivity v oblasti nepálené hlíny, e) podporuje mezinárodní spolupráci.

Výbor sdružení:

Předseda výboru: Ing. Zdeněk Vejpustek, Ph.D., tel. 725675064

Místopředseda výboru: Ing. arch. Mojmír Hudec

Členové výboru: Mgr. Jitka Matuszková, Ph.D., Jan Pospíšil, doc. Ing. Ivana Žabičková, CSc.

Čestná předsedkyně: doc. Ing. Ivana Žabičková, CSc.

Lektoři certifikovaných kurzů "Zhotovitel hliněných staveb" a "Poznej hlínu": Ondřej Netík, Bohdan Nebesař, Martin Papež, Jan Pospíšil, Zdeněk Vejpustek

Garant certifikovaných kurzů: doc. Ing. Ivana Žabičková, CSc., tel. 603951939

 

Členské schůze:

Členská schůze SHS z.s. se konala v pátek 26. listopadu 2021 od 17:30 hodin online. Příští členská schůze se bude konat v roce 2022, bližší informace budou včas vyvěšeny.

 

Členské příspěvky:

Fyzické osoby 300,- Kč, důchodci 100,- Kč, studenti 0,- Kč.

Právnické osoby (firmy) do 10 zaměstnanců 1000,- Kč; 10 - 250 zaměstnanců 5000,- Kč; 250 a více zaměstnanců 10000,- Kč.

 

Platba členských příspěvků:

Fio banka a.s. 2700376948 /2010

Variabilní symbol:xx004001(xx je číslo roku, příklad :v roce 2022 je VS 22004001), do poznámky nutné jméno osoby (firmy).

 

Členství ve sdružení:  Přihláška 

 

Sponzorství i jakákoli podpora činnosti našeho sdružení je vítána. Pro bližší informace prosím volejte telefon +420 604 208 111. Děkujeme.