Členové sdružení

O nás

Členové SHS pokrývají kompletní oblast hliněného stavitelství, což umožňuje efektivní spolupráci a na vědomostech a zkušenostech založený rozvoj oboru. Mezi členy patří výzkumníci z univerzit a výzkumných center po celé České republice, akademičtí pracovníci věnující se výuce stavebních inženýrů a architektů, pracovníci státní památkové péče, architekti a projektanti tvořící návrhy pro novostavby i rekonstrukce hliněných domů, specializovaní řemeslníci a stavbaři, ale i běžní majitelé a stavitelé hliněných staveb.

Členská základna SHS se postupně mění ve prospěch členů zabývajících se hliněným stavitelstvím profesionálně. Zásadní pro činnost SHS je shromažďování ověřených informací o současném stavu a způsobu provádění hliněného stavitelství v České republice. SHS je velmi aktivní v oblasti mezinárodní spolupráce, a to jak na úrovni projektů, tak i v rovině spolupráce s místními hlinařskými organizacemi v EU. V rámci mezinárodní spolupráce probíhá nejenom porovnávání těchto informací v celoevropském měřítku, ale i sledování evropských trendů jak v hliněném stavitelství, tak i ve způsobu vzdělávání hlinařů. Sdružení poté může splnit základní cíl, kterým je předávání korektních informací o hliněném stavitelství všem zájemcům jak z laické tak i z odborné veřejnosti. Tento cíl je naplňován jak pořádáním různých hromadných akcí pro odbornou i laickou veřejnost, tak i pořádáním výukových kurzů a osvěty směřované ke konkrétním zájemcům o hliněné stavby.