Rekvalifikační kurz Zhotovitel hliněných staveb (MŠMT) včetně kvalifikačních učňovských zkoušek pro Českou republiku.  
Vytvoření rekvalifikačních kurzů si vyžádala situace, která nastala s narůstajícím množstvím řemeslníků pracujících s hlínou, kteří se sice měli možnost ve svém oboru vzdělávat v kurzech Poznej hlínu, ale toto vzdělávání nebylo českými úřady uznáváno. Pod Národním ústavem vzdělávání České republiky jsou registrovány 3 profesní kvalifikace Zhotovitel hliněných staveb — zedník (kód 36-111-H), Zhotovitel hliněných staveb — omítkář (kód 36-112-H) a Zhotovitel hliněných staveb — dekoratér omítek (kód 36-113-H), z nichž první dvě vytvářejí úplnou profesní kvalifikaci, třetí z nich — dekoratér omítek - je kvalifikace rozvíjející kvalifikaci omítkář. K získání profesní kvalifikace Zhotovitel hliněných staveb je nutno složit zkoušky dle Národní soustavy kvalifikací dále jen NSK. Úspěšné splnění dílčích kvalifikací ZHS zedník a ZHS omítkář dává podklad k získání vázané živnosti, ke zkoušce ZHS dekoratér se může přihlásit pouze absolvent zkoušky ZHS omítkář Autorizací od Ministerstva průmyslu a obchodu k profesním zkouškám dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání všech tří výše uvedených dílčích kvalifikací Zhotovitel hliněných staveb v současnosti disponuje pouze Sdružení hliněného stavitelství, z.s., které tyto zkoušky od roku 2017 pořádá. Vzhledem k prolínání se profesní kvalifikace Zhotovitel hliněných staveb s ECVET „Poznej•hlínu“(ECVET je základ pro Zhotovitele hliněných staveb, který je rozšířen o požadavky MŠMT a MPO)  je  mohou úspěšní absolventi zkoušek získat i certifikát o složení mezinárodní zkoušky ECVET „Poznej•hlínu“ v odpovídajícím stupni a rozsahu.

Dokument ID 467 nebyl nalezen