Projekt partnerství „Learn With Clay Partnership" (Poznej hlínu)

grantová smlouva č. CZ/10/LLP-LdV/PS/P/134047

Partneři:


2010-1-DE2-LEO04-04702 4; LehmbauKontor Berlin, Brandenburg e.V.; DE2 Partner

2010-1-DE2-LEO04-04702 5; Knobelsdorff-Schule, Oberstufenzentrum Bautechnik I, Berlin ; DE2 Partner

2010-1-DE2-LEO04-04702 7; Centre de formation Batipole en Limouxin; FR1 Partner

2010-1-DE2-LEO04-04702 6; AsTerreAssociation nationale des professionnels de la terre crue; FR1 CoordinatorReplacement

2010-1-DE2- LEO04-04702 3; Berufliches Schulzentrum Leipziger Land; DE2 Partner

2010-1-DE2-LEO04-04702 8; Amazonails Limited; GB2 CoordinatorReplacement

2010-1-DE2-LEO04-04702 9; Sdružení hliněného stavitelství, o.s.; CZ1 Partner

2010-1-DE2-LEO04-04702 2; BAUFACHFRAU Berlin e.V.; DE2 Partner

2010-1-DE2-LEO04-04702 10; Obcianske združenie HOBLINA t.c.; SK1 CoordinatorReplacement

2010-1-DE2-LEO04-04702 1; FAL e.V. , Verein zur Förderung ökonomisch und ökologisch angemessener Lebensverhältnisse; DE2 Coordinator

 

Cíl projektu

Cílem projektu partnerství je podpora a rozšíření stávajícího partnerství LearnWithClay / Poznej hlínu. Toto partnerství vzniklo jako soubor čtyř partnerských organizací ze 4 evropských zemí, které spolupracují od roku 2007 s cílem podporovat a zlepšovat možnosti výuky hliněných omítek a hliněného stavitelství v Evropě. Jejich snahou je umožnění celoživotního vzdělávání a snadných mobilit školicích kurzů napříč Evropou. Na bázi EQF (European Qualifications Framework for lifelong learning) a ECVET (The European Credit system for Vocational Education and Training) vyvinuli partneři z Bulharska, Německa, Francie a Velké Británie systém hliněného stavitelství, který umožňuje v této specializované oblasti získávání, hodnocení a transfer vzdělávání. Výuka hliněných omítek byla v rámci projektu Hlinarch převedena do češtiny, slovenštiny a slovinštiny.

Partneři projektu LearnWithClay/Poznej hlínu podepsali „Memorandum porozumění", ve kterém schválili poskytování výuky hodnocené osvědčením ECVET Earth Building uznávaným uvnitř tohoto partnerství dalším partnerům (viz seznam). Projekt partnerství LearnWithClay zabezpečí mezi partnery společnou podporu tohoto náročného cíle. Na evropských setkáních se partneři společně radí, jak nejlépe vyučovat a hodnotit výsledky užitím systému ECVET Earth Building, který byl vypracován při předchozím transferu inovací projektu Leonardo da Vinci "Lernpunkt Lehm". Projekt přispěje k evropskému celoživotnímu vzdělávání podporou praxe a posílením sítě mezi partnery, kteří již pracují se systémem ECVET.

Sdružení hliněného stavitelství, o.s., jako člen partnerství, umožňuje od září 2010 prvním zájemcům navštěvovat certifikované kurzy hliněných omítek vyučované podle tohoto výukového systému a vzdělávat se tak na evropské úrovni. Celá výuka je tématicky rozdělena do 6 samostatných kurzů ve 4 úrovních, které budou samostatně hodnoceny a účastníci obdrží mezinárodně platný certifikát o složené zkoušce.

 

Mobility

Od zahájení projektu se uskutečnilo v Německu, Francii a Anglii několik mobilit, jejichž hlavním cílem bylo sjednocení výuky a především zkoušek hodnocené osvědčením ECVET Earth Building, aby byly jednotné ve všech zemích. 17. - 19. června se uskutečnila další mobilita v naší zemi. 17. 6. proběhly zkoušky z kurzů U1 a U2 za účasti partnerů, kteří se těchto zkoušek zúčastnili jako pozorovatelé a 1 člen zkušební komise. Další den proběhlo pracovní setkání, při kterém byla vedena diskuse navazující na minulá setkání. V pozdních odpoledních hodinách byla exkurze na válkové stavby ve Slupi, v neděli 19. 6. byla celodenní exkurze na hliněné stavby nové i historické na trase Hostim - Hradčany - Rudice - Senetářov - Habrovany - Lysovice - Brno. Dne 24. 6. 2011 proběhla další část zkoušek kurzu U1 a U2. Další mobility proběhly na Slovensku v Kvačanech, v Groitzsch u Lipska, v Berlíně a ve Wangelinu.

Účelem mobilit bylo sjednotit výuku hliněných omítek, v případě potřeby provést úpravy, naučit způsob vyučování této výuky a zkoušení podle evropských pravidel ECVET Hliněné omítky. Pro zkoušení byly vypracovány testové otázky, které budou používány při zkouškách ve všech zemích partnerství, aby výsledky zkoušek byly na stejné úrovni u všech partnerů.

Výstupy

 

Úvod k ECVET Earth Building (brožura)

Úvod k ECVET Earth Building (leták)

Zpráva o projektu, Foto

I. Žabičková, Hliněné omítky v evropském kontextu