ÚNOSNOST PILÍŘŮ A STĚN, VLIV VLHKOSTI NA PEVNOST CIHEL, EXPERIMENTÁLNÍ ŠETŘENÍ

O hliněném stavitelství > Napsali o hlíně

Název:
ÚNOSNOST PILÍŘŮ A STĚN, VLIV VLHKOSTI NA PEVNOST CIHEL, EXPERIMENTÁLNÍ ŠETŘENÍ
Název (EN):
LOAD BEARING CAPACITY OF PILLARS AND WALLS, IMPACT OF HUMIDITY ON BRICK STRENGTH, EXPERIMENTAL INVESTIGATION

Autoři:
Ivana Žabičková, doc., Ing., CSc.,; Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury; Sdružení hliněného stavitelství z.s.

Abstrakt:
The trend of the earth building material use is not only for plaster but also for the construction of buildings, as well as repairs of clay buildings, which also require the need to determine the load-bearing capacity of whole walls, not just bricks. The loadability of the walls and the influence of moisture on brick strength have been subjected to experimental investigation of SHS o.s. within the framework of the OP HRD project, the load-bearing capacity of the pillars was examined by FA and FAST staff within the BUT grants.

Publikováno:
Sborník mezinárodní vědecké konference Zdravé domy 2018. Místo publikace: Brno, ČR. Vydavatel: Sdružení hliněného stavitelství z. s. Strana 7-14. ISBN 978-80-904593-5-9

Klíčová slova:
cihla; Experiment; FAST VUT; FA VUT; hlína; pevnost; vlhkost; výzkum

Datum publikace:
2018