Výroční zasedání členského shromáždění SHS

Činnost sdružení > Akce

dovolujeme si Vás pozvat na výroční členskou schůzi, která se bude konat dne 2.12.2022

Kde

restaurace Gingilla ( www.gingilla.cz ), Křížová 24, Brno a online

Kdy

2. 12. 2022 17.00 - 20.00

Vážení členové a přátelé SHS,

 

dovolujeme si Vás pozvat na výroční členskou schůzi, která se bude konat v pátek dne 2.12.2022 v restauraci Gingilla (www.gingilla.cz), Křížová 24, Brno od 17:00 hod (Výroční zasedání členského shromáždění).

Vítáni jsou všichni členové i eventuální zájemci o členství. Pořadatelé si vyhrazují právo některou část jednání zpřístupnit pouze členům SHS.

 

Pokud se někdo účastní online, schůzka proběhne následovně:

Kliknete na odkaz nížeji a dáte join meeting. Objeví se požadvek na heslo, který Vám na vyžádání pošlu zároveň je i součástí pozvánky poslané všem členům.  Když se připojíte prosím o vypnutí mikrofonu.

 

PŘIPOJIT SE K ČLENSKÉ SCHŮZI ONLINE KLIKNĚTE ZDE

V případně jakýchkoliv dotazů mě kontaktujte emailem info@hlina.info nebo telefonicky 604 208 111.

 

Program:


- Zpráva o činnosti SHS mezi členskými schůzemi.
- Zpráva o hospodaření SHS v roce 2021 stav v roce 2022 včetně vyúčtování již proběhlých akcí.
- Odsouhlasení roční závěrky sdružení.
- Seznámení se s výhledovými projekty a cíli SHS.
- Informace ohledně uznávání profesní kvalifikace "Zhotovitel hliněných staveb"
- Termíny kurzů a zkoušek ECVET a ZHS v roce 2023.
- Web SHS, Facebook
- Act Eco EU projekt
- Hliněné sdílení 2023
- Platba členských příspěvků (pro ty, co prozatím nezaplatili převodem z účtu či jinak)
- Pokračování zaměstnaneckého poměru administrativní pracovnice na DPP
- Výuka hliněných staveb na VUT v Brně a Workshop (Kolumbárium)
- Pracovní skupiny v rámci SHS
- Kontrolní orgán (cech) v rámci Sdružení hliněného stavitelství
- Představení nových členů.
- Různé, diskuse.Pokud chcete přidat nějaký bod na program,napište nám.

Děkujeme.

 

Svou účast/neúčast prosím potvrďte emailem nebo telefonicky na 604 208 111. Návrhy a připomínky prosím zasílejte v odpovědi na adresu SHS ( info@hlina.info ). 

Cena

2. 12. 2022 17.00 - 20.00