HLINĚNÉ SDÍLENÍ

Činnost sdružení > Akce

Jedná se o brněnskou akci směřovanou na širokou veřejnost, která se tradičně koná v prostorách Fakulty architektury VUT v Brně, Poříčí 273/5. Akce je zaměřena na provádění hliněných staveb a konstrukcí. Rozsahem se jedná o blok krátkých přednášek primárně řemeslníků a firem pracujících s hlínou.___________ENGLISH___________ Earth Sharing is a Brno event aimed at the general public, which traditionally takes place at the Faculty of Architecture of the Brno University of Technology, Poříčí 273/5. The event is focused on the execution of earthen buildings and constructions. The scale of the event is a block of short lectures holded primarily by craftsmen and companies commercially working with earth.

Kde

Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno

Kdy

16. 2. 2024 16.00 - 20.00

odkaz k připojení se ONLINE

po kliknutí na odkaz budete přesměrování do čekárny, prosím buďte trpěliví, nemusíme si během prezentací všimnout, že se někdo připojil, ale každých 15min to budeme kontrolovat. V případě potíží  +420 604 208 111 nebo email info@hlina.info

 

REZERVACE / RESERVATION

EN version below

Jedná se o veřejnou a maximálně otevřenou akci, která je zaměřená nejenom na realizace hliněných staveb, ale její součástí je i informování o možnosti navštívit certifikované kurzy Poznej hlínu nebo získat kvalifikaci Zhotovitel hliněných staveb. Celá akce bude zakončena diskusí.

 Cílem je seznámit řemeslníky a širokou veřejnost s prováděním hliněných staveb. Jednotliví přednášející seznamují posluchače se svými hlinařskými projekty, způsoby řešení problémů na stavbě i s výsledky po provedení. Vstupné je dobrovolné a mezi posluchači v současnosti převažují hlavně zájemci o stavbu či opravu svých domů za pomoci hliněného stavebního materiálu. 

Spolupořadatelem akce je tradičně Ústav stavitelství Fakulta architektury VUT v Brně a nad osmým ročníkem v roce 2024 převzal záštitu děkan Fakulty architektury, Ing. arch.Radek Suchánek, Ph.D.

Pojďte s námi sdílet nejnovější trendy využití nepálené hlíny ve stavebnictví.

PROGRAM

Podrobný program přednášek je zde:

Zdeněk Vejpustek - Testování hlíny
Fakulta architektury VUT a Sdružení hliněného stavitelství
 
Světlana Devyatkina - Wasted Earth
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
 
Mohla by velká infrastrukturní stavba být lokálním zdrojem pro výrobu nízkoemisních stavebních prvků? Jak díky odpadnímu materiálu můžeme aktivně přispět k dekarbonizaci stavebního průmyslu?
 
Zdeněk Ruprecht - Tierrafino
Družstvo Aya
 
Kdo je to Carl Giskes a projekt sociálního umění FIU
 
Jitka Matuszková - Válkové stavby na Znojemsku
Národní památkový ústav
 
Ukázka dochovaných staveb z hliněných válků a jejich proměna v čase - dílčí výsledek projektu NAKI III
 
Ondřej Adamský - Výhody a nevýhody rekonstrukcí
Hlinařina.cz
 
Stano Prorok - Hliněné podlahy
Hlinar.sk
 
Michal Navrátil - Biologie hlíny
hliněné omítky Picas
 
První výsledky projektu na výzkum mikroorganismů ve hliněných materiálech
 
Martin Papež - Proč se spokojit s obyčejnou omítkou, když můžete mít hliněný palác?
Hlína pro dům
 
Cenové srovnání "klasických" a hliněných omítek
 
Předpokládaný konec akce je v 19:30.

 

 

 

----------------------------------It is a public event, friendly open everybody, which is not only focused on the execution of earthen buildings, but also includes information about the possibility of attending certified Learn Earth courses or obtaining the Czech national qualification "Clay building maker". The event will finish with a discussion.

The aim is to inform craftsmen and the general public about the execution of earthen buildings. The individual lecturers introduce the audience to their earthen projects, how they solve problems on site and show the results after completion. Admission is voluntary and the audience is currently dominated by those interested in building or repairing their homes using earthen building materials.

The co-organiser of the event is traditionally the Department of Civil Engineering, Faculty of Architecture, Brno University of Technology and the eighth edition in 2024 is under the auspices of the Dean of the Faculty of Architecture, Ing. arch.Radek Suchánek Ph.D.

Join us to share the latest trends in the use of earthen building material in construction industry!

Program: comming soon

Fotogalerie

Cena

  • 0.00 Kč, Vstupné dobrovolné
16. 2. 2024 16.00 - 20.00