EARTH BUILD EUROPE SYMPOSIUM 2021

Činnost sdružení > Aktuality

Potřeba vzájemného sdílení toho, co děláme a kam se posouváme, snad nikdy nebyla výraznější než po roce, tak chudém na příležitost k setkávání, jako byl ten minulý. Připojte se k nám 7. května, kdy lidé, zabývající se hliněným stavitelstvím napříč Evropou se společně setkají přes internet, aby sdíleli své zkušenosti, vize a budoucí příležitosti. Jednacím jazykem všech debat je angličtina.

Kde

ONLINE na platformě hopin, odkaz: https://www.ebuki.co/event-ebe2021

Kdy

7. 5. 2021 09.45 - 20.00

Earth Build Europe 2021, pátek 7. května

REZERVACE

Zarezervujte si místo na Earth Build Europe 2021 začíná v  9:45, přístup umožněn 15 minut  předem.

Jednacím jazykem je angličtina.

Plakát CZ

Plakát EN
 

Úvod:

Ve 20. století se evropské dědictví hliněného stavitelství dostalo pod trvalý útok. Naše hliněné dědictví pomalu znovu objevuje své místo jako významný přispěvatel do stavebního průmyslu. Naštěstí Evropa v současné době zažívá rychlý růst dovedností, znalostí, kompetencí, zkušeností, výzkumu a regulace, ale zažívá také kulturní odpor, klimatickou krizi a výzvy v oblasti komunikace.

Earth Build Europe [] nabízí způsoby, jak porozumět některým z částí těchto mnoha výzev. V tomto případě diskutujeme o tom, jak se vzájemně proplétají, jak je lze oživit, posílit a pěstovat. Spojme hlasy organizací, průmyslu a digitálního světa a překleňme mezery mezi různými disciplínami a aktéry, dovednostmi a znalostmi, uživateli a producenty, designéry a odborníky, regulačními orgány a finančními institucemi a širší, zdánlivě lhostejnou společností.

Jak bude akce probíhat:

Hostitelé povedou tři rozhovory, každý bude obsahovat tři nebo čtyři 15 minutové prezentace našich klíčových řečníků. Během prezentací mohou účastníci klást otázky, které jsou řešeny na třech zasedáních Q&A. Naši vybraní řečníci (všichni dobře známí i za hranicemi jejich vlastní země) povedou Q&A chat s dotazy. Nelze předpokládat, že na všechny otázky najdeme odpovědi, ale doufáme, že podnítíme dobrou diskusi. Mezi každým rozhovorem máme příležitost sdílet krátké filmy z celé Evropy i mimo ni, sdílet nové znalosti, staré, nové, připravované projekty na hlínu a nadcházející události v hliněném stavitelství.

Fotogalerie

Cena

7. 5. 2021 09.45 - 20.00