HLINARCH

profesionální kvalifikace pro práci s přírodními a udržitelnými materiály

Pracovní program vychází z grantové smlouvy CZ/08/LLP-LdV/TOI/134015 uzavřené mezi zhotovitelem KTP - Společnost pro kvalifikaci na trhu práce a Českou národní agenturou programu Lifelong Learning (národní agentura pro evropské vzdĕlávací programy). Cílem je přeložit a do českého prostředí převést teoreticko-praktickou výuku hliněných omítek podle výuky připravené v rámci mezinárodního projektu Lehmputze und Gestaltung (více na https://www.earthbuilding.eu/) oceněného národní agenturou NA-BIBB jako příklad vynkající praxe ve vzdělávání dospělých. Původní projekt vznikl ve spolupráci 14 odborných partnerů z Německa, Francie, Velké Británie, Bulharska, Řecka a Polska.

Partneři:

Sdružení hliněného stavitelství, o.s., CZ OZARTUR, o.z., SK INTEGRA, HISA, SI

1. společné pracovní zasedání - Vídeň 28. - 29. 11. 2008
Program: Seznámení účastníků projektu, zahájení prací na projektu, prohlídka Weinviertler Museumsdorf Niedersulz

2. společné pracovní zasedání - Brno 5. - 6. 3. 2009
Program: Jednání, koordinace, konzultace

3. společné pracovní zasedání - Velenje (Slovinsko)
Program: Jednání, koordinace, konzultace, prohlídka historické usedlosti

4. společné pracovní zasedání v Hostimi 28. 9. 2009
Program: Jednání, koordinace, konzultace

Workshop I

proběhl v Hostimi ve dnech 25.-27. 9. 2009. Na programu byla výuka provádění hliněných omítek pod vedením zkušené německé školitelky Irmely Fromme (foto viz Aktivity - Kurzy a semináře)

Workshop II

proběhl v Hostimi ve dnech 23.-25. 10. 2009. Na programu byla výuka provádění hliněných omítek včetně omítek barevných a dekorativních - modelování, sgrafito, vtisky (foto viz Aktivity - Kurzy a semináře)

5. závěrečné pracovní zasedání Vídeň 29. 6. 2010

Program: Jednání, hodnocení projektu, závěry.

Výukové materiály budou rozdávány účastníkům kurzů prováděných podle této výuky. Termíny kurzů jsou uvedeny na titulní straně webu.

Zkrácená verze projektu

Koncept výuky

 

Po skončení projektu:

Kurz 1, konaný 18. - 19. 9. 2010 v Hostimi.

Obsah: Příprava hliněné hrubé malty z lokálních zdrojů a z pytlovaných směsí. Jednotlivé složky malty, jejich vlastnosti, testy pro zjištění poměru mísení s pískem a organickými příměsemi, jílové minerály, druhy omítek. Pro zkoušky si účastníci mohli přivézt i vlastní hlínu. Lektoři: Aleš Dorazil, Ivana Žabičková

Foto - viz Aktivity - Kurzy a semináře

Kurz absolvovali: Vojtěch Toman, David Vrábel, Petr Věchet, Radek Müller, Blanka Schiffauerová, Jana Široká, Jozef Sečík, Jan Jager, Václav Lapčík, Tomáš Žák, Radmila Laudová, Petr Lauda, Radek Hajduch.

Kurz 2, konaný 18. - 19. 9. 2010 v Hostimi.

Obsah: Nanášení hliněných omítek. Druhy aplikace, podklady, druhy podkladů, přídržnost k podkladu, zlepšení přídržnosti Lektoři: Jan Pospíšil, Ivana Žabičková

Foto - viz Aktivity - Kurzy a semináře

Kurz absolvovali: Vojtěch Toman, David Vrábel, Petr Věchet, Bohumil Bureš, Radek Müller, Blanka Schiffauerová, Filip Schiffauer, Jana Široká, Jan Jager, Václav Lapčík, Petr Lauda, Radek Hajduch, Zdeněk Husák, Rudolf Zalužanský.